Rufino Tamayo original lithograph

Photo

Rufino Tamayo original lithograph